Vettinge Lösöre

 befinner sig på väg 13 mellan Östra Ljungby och Klippan

Har ni nytta av våra tjänster, ring gärna:

RONNIE BARTE....................070-7874354

GUNNAR MATTSSON.......... 070-6691660

Om du vill sälja till oss men inte nått oss på telefon eller kanske hellre vill att vi kontaktar dig, lämna uppgifter nedan så kontaktar vi dig:

Namn

E-post adress

Fyll i er fråga                                                                                            Gubbe

Vettinge Lösöre

Vi börjar närma oss jul. Försäljningen kommer att fortsätta som vanligt varannan söndag. Sista försäljningssöndagarna blir 18 november samt 2 och 16 december. därefter vinteruppehåll. Premiär 2019 25 mars.

Det mesta kör enligt tradition. En nyhet för året är dock att vi faktiskt lyckats lära oss använda SWISH.

Tiden är fortfarande 10-16

Kunderna visar ett sjunkande intresse för vissa varugrupper. Möbler och böcker är exempel på sådana, och det måste vi givetvis ta hänsyn till vid våra inköp, som vi gör på vardagar. Ring oss på något av nedanstående telefonnummer. Även hela vintern.

 

Välkomna!